Ares

Support: Kringili & Alex Megas
Spraakmakende rapper keert terug op de planken

In de Griekse mythologie is Ares de god van oorlog en krijgslust. Maar in Nederland is Ares het pseudoniem van rapper en producer Rens Ottema. Sinds zijn doorbraak bij het programma The Next MC is Ares gestaag gegroeid van jong rapfenomeen tot een van de opvallendste en meest spraakmakende artiesten in Nederland. Ares mag dan vernoemd zijn naar een opperwezen, hij onderscheidt zich juist binnen de vaderlandse hiphop door zijn ongefilterde, eerlijke en persoonlijke dictie. Zijn teksten staan bol van boeiende verwijzingen, van The Beatles tot aan de bijbel.

In het universum van Ares gaan het luchtige en zware hand-in-hand en controverse wordt nooit geschuwd. Bewust daarom doet Ares het natuurlijk niet, maar hij heeft de unieke gave om onderwerpen te tackelen waaraan de meeste mensen zich niet durven te branden. Met single Meisje, een track over imago versus identiteit op social media, veroorzaakte Ares drie jaar geleden nog een kleine internetrel.

Op 24 maart verschijnt het nieuwe album Prins. Veel is er nog niet bekend over de precieze insteek, behalve dat het de ontwikkeling van Ares de afgelopen drie jaar op een intrigerende manier samenvat. De rapper kennende, gaat hij met zijn nieuwe tracks weer een diepe impressie maken. God In Frankrijk of kleine prins, wie zal het zeggen? Ares is klaar voor een nieuwe rondreis langs de podia.

 

In Greek mythology, Ares is the god of war. But in the Netherlands, Ares is the pseudonym of rapper and producer Rens Ottema. Since his breakthrough appearance in talent show The Next MC, Ares has steadily grown from young rap phenom to one of the most memorable and most talked-about artists in the Netherlands. Ares may be named after a supreme being, he is known inside Dutch hip hop circles by his unfiltered, grounded and personal diction. His lyrics are full of fascinating points of references, from The Beatles to the Bible.

In the universe of Ares the light and heavy-hearted things go hand-in-hand and controversy is never shunned. Ares doesn’t do this deliberately, of course, but he does have the unique ability to tackle issues which most people are reluctant to address. With single Meisje, a track about image versus identity on social media, Ares cause quite a stir three years ago.

On March 24, new album Prins. Much is still unknown about the precise approach, except that the last three years sums up in an intriguing way the development of Ares. Knowing the rapper, he goes with his new tracks again make a deep impression. God in France or little prince, who knows? Ares is ready for a new tour across the venues.