Rotown Huisregels

Rotown Huisregels

 • Aanwijzingen van het personeel die verband houden met onze huisregels, moet je direct opvolgen.
 • Consumptie is verplicht. Het meebrengen of nuttigen van eigen drank of etenswaren is niet toegestaan.
 • De minimum leeftijd voor de dansavonden is 18+.
 • Geldige legitimatie is verplicht.
 • Geen alcohol onder 18 jaar.
 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag worden onder andere racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld verstaan.
 • Klachten kunnen direct worden gemeld bij de bedrijfsleiding, de portier of het barhoofd.
 • Rotown is niet aansprakelijk voor enige vorm van materiële schade (zoals het kwijtraken van jas of tas). Let dan ook goed op je spullen.
 • Het is verboden drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Het is verboden posters in of op het gebouw op te hangen en te flyeren in of rond het gebouw zonder toestemming vooraf van Rotown.
 • Honden mogen naar binnen, maar wel aan de lijn. Bij drukte houden wij ons het recht voor om honden te weigeren.
 • Wil je a.u.b. bij vertrek voorkomen dat bewoners in de buurt overlast ondervinden.
 • Voor jouw en onze veiligheid maakt Rotown gebruik van videocamera’s met bandopname.