Willy Mason

Voor fans van: Bright Eyes, Elliott Smith, Andy Shauf

Willy Mason’s formatieve muzikale jaren als begin-twintiger kun je op zijn zachtst gezegd een wervelwind noemen. Mason groeide op in Martha’s Vineyard – de plek waar de blockbuster Jaws gefilmd werd – een vrij geïsoleerde gemeenschap waar oude folkplaten een vorm van soelaas boden. Mason groeide op als kroost van twee beroepsmuzikanten, dus dat talent had hij al door de aderen stromen. Bij het horen van Rage Against The Machine wilde hij muziek inzetten als vorm van protest: hij werd een van de meest politiek uitgesproken liedjesschrijvers van zijn generatie.

Conor Oberst (Bright Eyes) hielp Mason aan zijn grote doorbraak, en in de jaren daarna volgden tournees met o.a. Radiohead, My Morning Jacket en Beth Orton. Toch bleek Mason ietwat schuchter om de felste voetlichten te omarmen: hij hakte liever zijn eigen loopbaan op eigenzinnige wijze uit. Zo maakte hij in 2012 een spannende, meer elektronisch getinte plaat, Carry On, met producer Dan Carey, de man die nu furore maakt met het label Speedy Wunderground.

Lang is het stil geweest rondom Willy Mason, en het feit dat hij weer gaat touren betekent dat er waarschijnlijk iets heel bijzonders op de plank ligt. Dat klopt: in dit tijdperk van politieke reuring brengt Mason zijn vierde plaat Already Dead uit, dat in 2021 verscheen. Mason onderzoekt op dit album de eerlijkheid en het bedrog, anonimiteit in het digitale tijdperk, goede bedoelingen met onverwachte gevolgen, vrijheid, kolonialisme, liefde, god en doel, omdat, zegt de verteller, nu het moment is om het broodnodige geloof te herstellen.

Stond eerder gepland voor • 21 november 2021 • Huidige kaarten blijven vanzelfsprekend geldig. Voor vragen mail naar tickets@rotown.nl.

🐢 Houders van een Rotown Clubcard kunnen dit concert gratis bezoeken (zolang de voorraad strekt). Bestel van te voren een Clubcard Ticket, vervolgens krijg je je e-ticket per mail die je (vanaf je telefoon) aan de deur laat scannen.


Willy Mason’s formative musical years in the early twenties could be called a whirlwind experience to say the least. Mason grew up in Martha’s Vineyard – the place where the blockbuster Jaws was filmed – a fairly isolated community where old folk records were a source of solace. Mason grew up as the offspring of two professional musicians, so he already had that talent running through his veins. When he heard Rage Against The Machine, he wanted to use music as a form of protest: he became one of the most politically outspoken songwriters of his generation.

Conor Oberst (Bright Eyes) helped Mason make his big break, and in the years that followed, tours followed with Radiohead, My Morning Jacket, and Beth Orton, among others. Still, Mason turned out to be somewhat timid to embrace the brightest footlights: he preferred to carve out his own career in an idiosyncratic way. For example, in 2012 he made an exciting, more electronically tinted record, Carry On, with producer Dan Carey, the man who is now running the hot Speedy Wunderground label.

It’s been quiet around Willy Mason for a long time, and the fact that he is going to tour again means that something very special is on the shelf. Indeed: Already Dead – the fourth album from Willy Mason – explores honesty and deception, anonymity in the digital age, good intentions with unexpected consequences, freedom, colonialism, love, god, and purpose because, its storyteller says, now is the time to restore some much-needed faith.

“Already Dead is a spiritual state to aspire to; it is freedom from the trappings and inhibitions of one’s ego, culture, and mythology. It is freedom and love and freedom to love in the face of death,” tells Willy of the philosophy behind the writing. “It’s about the necessary destruction of one’s mythology; mythology of species, sex, race, nation, self. It’s about the pain and tragedy that comes with such destruction, but also about the freedom, possibility and opportunity for reconciliation; reconciliation with the natural world and with each other.”