White Hills

Support: Husky Loops
Wooden Shjips, Black Mountain, Brian Jonestown Massacre

White Hills zijn voorstanders van psychedelica als vorm van transformatie. Deze door Dave W. en Ego Sensation opgerichte gitaarband is licht ontvlambaar en weids uitgestrekt, een sound geworteld in het dystopisch futurisme. White Hills grijpt terug op het idee dat de mensheid continu verlangt naar een nieuw geestverruimend middel.

Het album Walks For Motorists schetst een soortgelijk beeld als die film The Road: een smeulend, verdorven landschap waarin de reiziger zijn eigen pad kiest, in plaats van dat hij of zij een bepaalde richting in gedwongen wordt. Het album kleedt het gepatenteerde geluid van White Hills radicaal uit en legt meer dan ooit nadruk op groove en ritme.

Wellicht verrassend voor fans die bekend zijn met de Hawkwind-achtige gitaarrukwinden van eerdere albums: veel liedjes begonnen met een synthmelodie of baslijn. Sommige nummers op het album zijn niet eens voorzien van gitaar. Het doet spannend afwachten welke richting de band kiest op het komende album, dat dit jaar moet verschijnen bij Thrill Jockey. Met de voortstuwende dwingende psych van White Hills is Rotown vanavond in de ban van hogere sferen. Tip: neem je oordopjes mee.

White Hills are advocates of psychedelics as a form of transformation. The group, formed by Dave W. and Ego Sensation, is flammable and expansive, forging a sound rooted in dystopian futurism. White Hills pays heed to the notion that mankind continually years for a new mind-blowing drug

Their latest album Walks For Motorists paints a similar picture to that movie The Road: A smoldering, solemn landscape where the passenger chooses his own path, rather than forced into a certain direction. The album strips down White Hills patented psych rock, putting more emphasis on groove and rhythm.

Perhaps most surprising for fans familiar with the Hawkwind-like riptides previous albums, is that many songs started with a synth melody or bass line. Some songs on the album are not even equipped with guitar. It makes you wonder which direction band chooses for their next album, slated to be released this year on Thrill Jockey. Tonight, the propulsive psych exploits of White Hills will put a mind-warping spell on Rotown. Tip: bring your earplugs.