Vulvaverse

Vulva + Rosemary Loves a Blackberry + Acidic Male
Albumreleaseparty VULVA

In het kader van hun aanstaande albumrelease kondigt VULVA een avondvullend programma aan in de Arminius, getiteld Vulvaverse. We starten de avond met een discussiepanel met als onderwerp ‘Toxisch gedrag in de muziekindustrie’. Daarbij aansluitend komt een voorlichter van Ava (https://avahelpt.nl/) informatie geven over abortus en anticonceptie.

Het muziekprogramma van Vulvaverse is als volgt:

VULVA
VULVA is een stoner/doom punk duo uit Rotterdam bestaande uit Kim Hoorweg (basgitaar/zang) en Nadya van Osnabrugge (drums/zang). Beide muzikanten hebben een brede achtergrond in muziek, waardoor de oerklanken van VULVA vaak bijzondere, originele vormen aanneemt: van langzame, sfeervolle, langzaam opbouwende spanningsbogen tot expressieve garagepunk-explosies. VULVA schuurt tegen de gevestigde orde op alle manieren denkbaar: met zwaartekracht, humor, activisme, pijn en geweld.

Rosemary loves a blackberry
Rosemary loves a blackberry is het soloproject van Diana Burkot, sinds 2011 actief als drummer en zangeres van de feministische punkbeweging en punk act Pussy Riot. Uit diepe interesse in muziek en beeldende kunst filmt Burkot haar dagelijkse leven en maakt ze meer abstracte korte films. Deze video’s worden vervolgens nagesynchroniseerd door haar muziek en uitgebracht door VHS Records, een label dat Burkot runt met haar vriendin. Omdat Rosemary loves a blackberry in feite een muzikale documentaire is van Burkot’s roerige bestaan, voelen haar shows als een ontroerend ritueel, met abstracte dans, expressieve zang en onderkoelde elektronica.

Acidic Male
Acidic Male is het project van Puck Schot: ze combineert leftfield elektronica, industrial en techno met confronterende poëzie, performancekunst en geluidstechnieken als modulatie en synthese. Op het podium is Acidic Male telkens een bijzondere, nooit te herhalen ervaring. Schot ervaart het project als vehikel om compleet los te laten en nieuwe grenzen te verkennen. Onderwerpen als identiteit, gender en opgroeien worden vanuit persoonlijk perspectief voorgedragen. Naast muzikant en producer is Schot afgestudeerd als visuele kunstenaar; ze benadert haar werk natuurlijkerwijs vanuit de multi-disciplinaire lens.

Aansluitend vindt er van 23.00 uur tot 04.00 uur een afterparty plaats in Rotown, welke gratis is op vertoon van je ticket voor Vulvaverse. De line-up maken we binnenkort bekend!


Rotown WhatsApp
Blijf op de hoogte van alle nieuwe Rotown shows dankzij WhatsApp. Stuur een WhatsApp-bericht naar 06 15 60 03 90 met ‘ALLE SHOWS aan’ of klik hier vanaf je telefoon. Meer info.

Rotterdam Concert Buddies

Zie jij ook al die mooie shows voorbij komen? Geen idee met wie je er naartoe moet, en geen zin om alleen te gaan? Kijk niet verder! In Rotterdam Concert Buddies op Facebook kun je op zoek naar een maatje dat samen met jou een biertje drinkt bij een concert in Rotterdam! Plaats een oproep, smeed plannen met andere leden en leer nieuwe muziek kennen. Kan niet beter, toch?

Ticketswap
Let op! Koop je kaarten alleen via het officiële verkooppunt: Rotown (Stager) en betaal nooit meer dan de officiële ticketprijs. Mocht een show uitverkocht zijn, probeer het dan via Ticketswap. Ticketswap gebruikt Secure Swap waarmee het oude ticket van een verkoper ongeldig wordt gemaakt en een geheel nieuw ticket naar de koper wordt gestuurd. Bovendien ben je zo verzekerd van een eerlijke prijs. Rotown werkt samen met Ticketswap en dit is de enige aller veiligste manier om tickets van iemand over te nemen.

As part of their upcoming album release, VULVA announce a specially curated afternoon and evening program at the Arminius: Vulvaverse. The afternoon program is a discussion panel with the topic ‘Toxic behavior in the music industry’. Additionally, an Ava spokesperson (https://avahelpt.nl/) will provide information about abortion and contraception.

The evening program of Vulvaverse is as follows:

VULVA
VULVA is a stoner/doom punk duo from Rotterdam consisting of Kim Hoorweg (guitar/vocals) and Nadya van Osnabrugge (drums/vocals) and concurrently one of the most promising new acts hailing from Rotterdam. Both musicians have an expansive background in music, and therefore the primal sounds of VULVA often takes on special, original forms: from atmospheric, slow-burning tensions to expressive garage punk skirmishes. VULVA kick against the established order in any way imaginable: with gravity, humor, activism, pain and violence.

Rosemary is a blackberry
Rosemary is a blackberry is the solo project of Diana Burkot, who has been active since 2011 as drummer and singer for acclaimed feminist punk act Pussy Riot. Out of deep interest in music and visual arts, Burkot films her daily life and makes abstract short films. These videos are then dubbed by her music and released by VHS Records, a label Burkot runs with her partner. Because Rosemary is a blackberry is essentially a musical documentary of Burkot’s intense experiences, her shows feel like a moving ritual, adorned with abstract dance, expressive vocals and chilled electronics.

Acidic Male
Acidic Male is the noise project of Puck Schot, combining leftfield electronics, industrial and techno with confrontational poetry, performance art and sound techniques such as modulation and synthesis. On stage, Acidic Male is always a special, never to be repeated experience. Schot sees the project as a vehicle to let go completely and to explore new boundaries. Topics such as identity, gender and growing up are presented from a personal perspective. In addition to being a musician and producer, Schot graduated as a visual artist; she logically approaches her work from the multi-disciplinary lens.

Line-up en (avond)programma:

20:15u Acidic Male

21:00u Rosemary loves a blackberry

22:00u VULVA