Tramhaus

SPECIAL GUEST: GURRIERS
Voor fans van: Viagra Boys, Shame, The Stooges

Tramhaus zet de traditie van gevaarlijke, dwarse Rotterdamse bands vrolijk voort. Met een licht ontvlambare mix van noiserock en post-punk draait het vijftal – met leden van Pig Frenzy, Nagasaki Swim en VULVA – om een brandend onderbuikgevoel, dat op het podium uitdijt tot een oorverdovend spektakel.

In slechts een jaar tijd heeft Tramhaus festivals als Best Kept Secret, Lowlands en Left of the Dial aan gort gespeeld. De band heeft een onmiskenbare neiging onderwerpen aan te snijden die de mensen beweegt, van falend gemeentebeleid tot aan mentale gezondheid. Alles heeft uiteindelijk betrekking tot elkaar, en Tramhaus balt het allemaal samen tot songs die door lichaam en ziel snijden.

De meest recente single “Make It Happen” spuugt de holle cityslogan van Rotterdam weer terug in het gezicht van de onderdrukkers, bewijzend dat punk in zijn oervorm nog altijd springlevend is. En met een nieuwe EP in het verschiet die de naam ‘Rotterdam’ mag dragen, belooft de band dat hun kritische blik op de stad en de generalisatie hiervan niet minder zal worden.

Tramhaus is nu al een van de beste livebands van het moment: naast ongebreidelde energie put het geluid met innovatieve sounds en originele spanningsbogen. Zanger Lukas Jansen, met zijn onmiskenbare moves en ijzingwekkende sneer, is de bliksemafleider van het geluidsoffensief. Nadat ze Rotown in een enkele dag hebben uitverkocht zijn ze klaar om de Maassilo op haar grondvesten te laten schudden.

Ter versterking van de avond zoekt onze Rotterdamse trots het in het buitenland. Het Ierse Gurriers maakt gitzwarte post-punk met explosieve noise uitspattingen. Een duistere wolk lijkt hen te omringen vanaf het moment dat de eerste maat inzet. Met de swagger van Gilla Band en het gevoel voor songwriting van Fontaines D.C. is dit een kracht die niet te stoppen is. Ze stonden op de afgelopen editie van ESNS en speelde op Left of the Dial in 2022, en we kunnen alleen maar dolblij zijn om ze terug te zien keren.

Dit concert wordt georganiseerd door Rotown en Maassilo en heeft uitsluitend staanplaatsen.


Rotown WhatsApp
Blijf op de hoogte van alle nieuwe Rotown shows dankzij WhatsApp. Stuur een WhatsApp-bericht naar 06 15 60 03 90 met ‘ALLE SHOWS aan’ of klik hier vanaf je telefoon. Meer info.

Rotterdam Concert Buddies

Zie jij ook al die mooie shows voorbij komen? Geen idee met wie je er naartoe moet, en geen zin om alleen te gaan? Kijk niet verder! In Rotterdam Concert Buddies op Facebook kun je op zoek naar een maatje dat samen met jou een biertje drinkt bij een concert in Rotterdam! Plaats een oproep, smeed plannen met andere leden en leer nieuwe muziek kennen. Kan niet beter, toch?

Ticketswap
Let op! Koop je kaarten alleen via het officiële verkooppunt: Rotown (Stager) en betaal nooit meer dan de officiële ticketprijs. Mocht een show uitverkocht zijn, probeer het dan via Ticketswap. Ticketswap gebruikt Secure Swap waarmee het oude ticket van een verkoper ongeldig wordt gemaakt en een geheel nieuw ticket naar de koper wordt gestuurd. Bovendien ben je zo verzekerd van een eerlijke prijs. Rotown werkt samen met Ticketswap en dit is de enige aller veiligste manier om tickets van iemand over te nemen.

Tramhaus contently continues the tradition of dangerous, high-wired Rotterdam-based bands. With an incendiary mix of noise rock and post-punk, the quintet – with members of Pig Frenzy, Nagasaki Swim and VULVA – revolves around that burning guttural feeling that discharges on stage into deafening spectacle.

In just a year, Tramhaus has smashed festivals such as Best Kept Secret, Grasnapolsky, Left Of The Dial and Grauzone into tiny smithereens. The band has an undeniable knack for topics that trigger our innermost feelings, from failing municipal policies to mental health. Everything ultimately relates to each other, and Tramhaus lumps it all together into rousing songs that cut through body and soul.

The most recent anthem “Make It Happen” spits the hollow city slogan of Rotterdam back in the face of the oppressors, proving that punk in its primeval form is still very much alive. And with a new EP which bares the name of ‘Rotterdam’ in their arsenal, the band promises that their judiciary vision against the city and its gentrification will not be tolerated by them.

Tramhaus is already one of the best live bands of the moment: in addition to their unbridled energy, their sound draws from innovative sounds and layers. Singer Lukas Jansen, with his unmistakable Jack Skellington-moves and spine-chilling, scorning vocal delivery, serves as the lightning rod for all that ruckus on stage. After selling out their Rotown show in days, they are ready for the big bucks. Maassilo will shiver on its foundations on this memorable night.

For reinforcement of the night, our proud ‘Rotterdammers’ have been seeking beyond country lines. The Irish Gurriers create pitch-black post-punk with explosive noise outbursts. A dark cloud seems to encircle them from the moment the first beat is played. With the swagger of Gilla band, and the feeling for songwriting of Fontaines D.C. this is an unstoppable force. They played the last edition of ESNS, and Left of the Dial in 2022, and we can’t be happier to see them return to our country.