The Van Jets

Spoon, Kasabian, Wild Beasts, The Black Keys

We zijn precies tien jaar verwijderd van het wonderbaarlijke debuut Electric Soldiers, en inderdaad: The Van Jets zijn nog steeds een van de meest eigenwijze en consequent briljante Belgische bands in het circuit. Album numero vijf heet Future Primitives, met wederom een uiterst originele mix van glam, Britpop, garage, wave en indierock. Zoals de titel al suggereert, vormt Bang! alvast een pittig waarschuwingsschot: “Bang! goes the future crashing into me.” 

Het viertal uit Oostende is een unicum binnen het rocklandschap: een band die hitgevoeligheid, charisma en het dwarse experiment slim met elkaar verzoent. Je zou denken: misschien hebben The Van Jets de toekomst gezien en zijn ze daardoor qua geluid de tijd ver vooruit. Als dat werkelijk zo is, dan krijgen we een concert dat ons tot ver in de toekomst blijft heugen.

We are exactly ten years away from The Van Jets’ amazing debut Electric Soldiers, and indeed: these guys are still one of the most distinctive and consistently brilliant Belgian bands around. Album no. 5’s called Future Primitives, the band once again configuring an extremely original alchemy of glam, Britpop, garage, wave and indie rock. As the title suggests, first cut Bang! delivers a spicy warning shot.

The Oostende-based quartet is a singular force within the rock landscape: a band striking a balance between earworm-sensibilities, fiery charisma and cross-experimental spunk cleverly. You’d think The Van Jets have seen the future and, therefore, they have been making recordings far ahead of time. If that’s really the case, expect a gig that will turn out to be a future favorite for a very long time.