Teske

Popzangeres en vlogfenomeen

Teske de Schepper is een prachtig voorbeeld van de moderne popster. Via YouTube en Instagram heeft ze als vlogger duizenden volgers weten te werven. Inmiddels maakt Teske een aantal jaar furore als zangeres, een dappere sprong die haar heel natuurlijk toekomt. Teske schrijft en zingt namelijk al haar hele leven, en dat talent ontplooit ze nu voor een groot publiek. Aanvankelijk in het Engels met debuutsingle Rewritten, en nu, sinds die geweldige zomerhit Samen met Mr. Polska, in het Nederlands.

De EP Opnieuw laat een hele andere kant van Teske zien dan de persoon die we op de vele blogs en videos ontmoeten. Vier liedjes waarin de melancholiek onder de oppervlakte sluimert en minder hapklare gedachtes tot uitdrukking komen. Muziek is voor Teske een middel om zichzelf niet anders voor te doen dan ze daadwerkelijk is: met meer diepgang en meer volwassen thematiek. Teske is momenteel bezig aan haar eerste album, waarvan we vanavond hopelijk materiaal te horen krijgen.

Teske de Schepper is a beautiful case study of what the modern pop star entails and could be. As a popular YouTube star, she has accumulated thousands of followers. The past few years, Teske has emerged as a pop singer, a brave leap of faith that actually comes very natural to her. Teske has been writing and singing all her life, a talent she can now present and develop in front of her already large audience. Initially in English with debut single Rewritten, and now, since that great summer hit Samen with Mr. Polish, in Dutch.

Teske’s EP Opnieuw shows a whole different side of Teske than we witness on the many blogs and videos. These four songs are imbued with a creeping, slumbering melancholy, expressing thoughts that are a little more difficult to dissect. Music is a way for Teske to not treat herself any differently than she really is, reflecting her inner truths with more depth and more mature themes. She is currently working on her first album, so hopefully tonight in Rotown, we’re going to hear some new material.