Spiral Stairs

Support: Canshaker Pi
Met Scott Kannberg (Pavement, The Preston School of Industry)
Pavement, R.E.M., Built To Spill, Guided By Voices

Scott Kannberg is nogal een begrip op Planeet Indierock: hij is gitarist van Pavement en bandleider van cultbandje Preston School Of Industry. Het heeft acht jaar geduurd – sinds het album The Real Feel – voordat Kannberg een plaat heeft gemaakt met zijn eigen project Spiral Stairs. Het leven had zijn eigen plannen: Kannberg verhuisde met zijn vrouw naar Australië. Toen zijn dochtertje geboren werd, leek het éven dat Kannberg het leven als familieman volledig zou gaan omarmen. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan: Kannberg verhuisde uit verveling naar Los Angeles, en opeens kwamen alle prikkels om de gitaar op te pikken terug.

Aanvankelijk wilde Kannberg zijn nieuwe plaat in een week eruit poepen in Seattle, net als die goeie ouwe tijd. Maar een maand van tevoren hoorde hij dat maatje Darius Minwalla, drummer van Preston School Of Industry, overleed in zijn slaap. Met input van muzikant Kelley Stoltz  en gastbijdragen van Kevin Drew (Broken Social Scene) en Matt Berninger (The National) kreeg Doris and The Daggers  plots een nieuwe creatieve wending. Het is een melancholische, sentimentele plaat geworden die terugkijkt op de afgelopen acht jaar: het geluk van vaderschap en het verdriet van verlies. Maar vooral ook de mensen die Kannberg’s pad hebben gekruist tijdens zijn verblijf in Brisbane.

We hoeven gelukkig niet helemaal naar Brisbane te reizen gaan om Spiral Stairs te zien, want Kannberg en band komen gewoon hierheen!

Scott Kannberg is quite notorious on Planet Indie, being Pavement guitarist and band leader of cult band Preston School Of Industry and all that. It took eight years – since 2009’s The Real Feel – before Kannberg has made a record with his solo project Spiral Stairs. Life had its own plans: Kannberg and his wife moved to the Brisbane area in Australia. After his daughter was born, it seemed for a moment that Kannberg would fully embrace life as a family man. Yet the blood is thicker than water: Kannberg moved out of boredom to Los Angeles, and then suddenly, here came all the incentives to pick up the guitar again.

Initially Kannberg wanted to record his new album in a week out in Seattle, haphazardly, just like the good old days. But about a  month prior, he learned that Darius Minwalla, his buddy and drummer of Preston School Of Industry, passed away in his sleep. With input from musician Kelley Stoltz and guest appearances by Kevin Drew (Broken Social Scene) and Matt Berninger (The National) Doris and The Daggers suddenly got a new creative twist. It’s become a melancholic, sentimental record reflecting back on the past eight years: the happiness of fatherhood and the sadness of loss. But especially a charming ode to those who have crossed Kannberg’s path during his stay in Brisbane.

Fortunately, we don’t have to go all the way to Brisbane to go see Spiral Stairs play, because we have Kannberg and band right here!