Pinegrove

Wilco, Built To Spill, Dr. Dog, Cedarwell

Voor indierockpuristen is het Amerikaanse Pinegrove dé ideale band om een avondje mee door te brengen. Pinegrove blinkt uit met goudeerlijke liedjes zonder al teveel franjes, doch altijd een groot kloppend hart. Af en toe krijgt de muziek extra inborst met een likje country of folk, de pure eenvoud blijft toch de grootste troefkaart van Pinegrove.

Het nieuwe album Cardinal is het meest indrukwekkende werk van Pinegrove tot dusver. In slechts een half uurtje word je getroffen door nostalgie, hartzeer, blijdschap en melancholie, kortom, een wervelwind aan emoties die gepaard gaat bij de onfeilbare groeipijnen tot volwassenheid.

Fans van de vroegere Wilco-platen, Built To Spill en Will Oldham’s Palace Brothers kunnen alvast blind een kaartje kopen.

 

 

For indie rock purists, Pinegrove is a quintessential band to spend an evening with. Pinegrove excels with earnest songs without too many frills, but always a big beating heart in the middle. Occasionally the music is adorned with flourishes of country or folk, without sacrificing the pure simplicity that remains Pinegrove’s biggest strength.

The new album Cardinal is Pinegrove’s most impressive and ambitious work thus far. In just half an hour you’ll be struck by sentiments of nostalgia, heartache, joy and melancholy, in short, a whirlwind of emotions that accompanies the infallible growing pains to adulthood.