Nite Jewel

Jessy Lanza, Grimes, Austra, Zola Jesus, How To Dress Well

Producer en muzikant Ramona Gonzalez, beter bekend als Nite Jewel, lijkt wel een vleesgeworden personage uit retrofuturistische films als Blade Runner of Brazil. Die esthetiek reikt verder dan haar verschijning: haar avontuurlijke popmuziek bestaat veelvuldig uit analoge synths, onderkoelde drumcomputers en haar zweverige stemgeluid. Op 17-jarige leeftijd begon Gonzalez relatief laat met het ontdekken van het internet, wat haar muzikale insteek misschien enigszins verklaart.

Nite Jewels meest recente album Liquid Cool zit vol romantische liedjes die kleine alledaagse dingen observeren en verwerken binnen een groter vraagstuk. Hoe komt het dat we ons eenzaam voelen in een wereld waarin we steeds sneller met elkaar communiceren? Om daar achter te komen, brak Nite Jewel met label Secretly Canadian om onder eigen vlaggenschip Gloriette alles zelf te promoten, produceren en op te nemen.

Terug met beide benen op de grond, met een baantje erbij om de rekeningen te betalen. Die driftige DIY-aanpak ging gepaard met het verder omarmen van typische 80s popiconen als Janet Jackson, Prince en Madonna. Het resultaat: muziek die zowel spitsvondig, pakkend als dansbaar klinkt, een verademing voor verstand, geest en lichaam!

Dit concert stond oorspronkelijk gepland op 10 juni 2017. Reeds gekochte kaarten blijven uiteraard geldig voor de show van 15 september.

Producer and musician Ramona Gonzalez, better known as Nite Jewel, looks like she walked straight from the celluloid of retro-futuristic films like Blade Runner or Brazil. This aesthetic extends beyond her appearance: her adventurous pop music relies on the fundamentals of analog synths, drum machines and her soaring voice. At the age of 17, Gonzalez discovered the internet relatively late, which may explain her musical approach somewhat.

Nite Jewel’s latest album Liquid Cool is full of romantic songs that observe small everyday things and process them within a larger issue. How is it that we feel lonely in a world where we communicate with each other at an accelerating pace? To inquire this, Nite Jewel broke with Secretly Canadian to release the LP under het own flagship Gloriette, producing and recording the music at home by herself.

Back with both feet on the ground, with an odd job here and there to pay the bills. This passionate DIY approach is anchored by a deeper embrace of typical 80s pop icons such as Janet Jackson, Prince and Madonna. The result is music that’s quirky, catchy and danceable all at once, a respite for mind, body and spirit!