Nadia Reid

Laura Marling, Angel Olsen, The Weather Station

Tijdens de meest acute momenten des levens zijn emoties een storm, een soort losgeslagen natuurkracht die je niet zomaar met woorden kunt afbakenen. Nadia Reid lukt het echter verdomd goed op haar hartverscheurende debuut Listen To Formation, Look For The Signs. De Nieuw-Zeelandse heeft een zeldzaam talent om ieder moment van hartzeer en verdriet prachtig te illustreren, om zo’n manier dat het zowel zwaar als luchtig overkomt. Bij veel liedjesschrijvers heb je het gevoel dat je direct over de schouder meekijkt, maar bij Reids muziek worden gevoelens omschreven vanuit 20/20 visie: de relatiebreuk die je aanvankelijk als een mokerslag raakt, maar waar je een paar jaar later om moet lachen.

Over natuurkrachten gesproken: Reid woonde in Christchurch toen het kustplaatsje in 2011 werd getroffen door een gigantische aardbeving. In een omgeving wonen waar de toorn van de natuur elk moment kan toeslaan heeft Reids persoonlijkheid en muziek ontzettend gevormd. Het besef van sterfelijkheid hangt als een wolk over de plaat, met teksten die veel refereren naar natuurlijke landschappen en fenomenen. Nadia Reids loepzuivere stem is een fenomeen an sich, eentje die de hogere registers haalt en tegelijk een bron van warmte en expressiviteit is. De V11 is vanavond volledig in de greep van Reids fraaie, spaarzame folk en altcountry.

During life’s most urgent moments, emotions can be like a storm, an untethered force of nature you can’t contain. Nadia Reid does a yeoman’s job at that however with her heart-rendering debut Listen To Formation, Look For The Signs. The Kiwi songwriter has a rare talent to illustrate sadness and heartache with a restful calm. Some songwrirers give the impression of looking right over their shoulder. Reid music seems to place emotions in a 20/20 vision: the heartbreak that makes a heavy impact one day, can be something you joke and jeer about down the line.

Speaking of forces of nature: Reid happened to live in Christchurch when the petite coastal town was struck by a devastating earthquake in 2011. To live in an environment prone to nature’s unforgiving destructive nature has shaped Reid’s personality. The awareness of being mortal looms like a dark cloud over the LP, with her lyrics referencing natural phenomena and places. Reids’ impressive vocal range is a natural phenomenon in itself, one that hits high registers and evokes an enclasping warmth all the same. Tonight, Light vessel 11 inundates with Reids gorgeous, sparse folk and country enchantment.