Maurice van Hoek

Support: Jiri
Jason Isbell, Ryan Adams, Steve Earle

De doorleefde country en americana van Maurice van Hoek verkent vriendschappen, relaties en het leven on the road. Veel liedjes van deze sympathieke songwriter ontstonden tijdens een reis door Amerika en de wervelwind aan emoties en ervaringen die daarbij gepaard gingen. Muziek die mediteert op het loslaten van prille liefde, op de situaties waarin het bestaan zich aan je opdringt en hoe de manier waarop je reageert uiteindelijk de koers bepaald.

Vijf maanden na zijn terugkeer heeft Van Hoek een verzameling muzikanten om zich heen verzameld die de intentie achter zijn liedjes konden vertalen naar de studio en het podium. Met David Gram, Stan de Kwaadsteniet, Danny van ’t Hoff en Rafael Schwiddessen tooide hij zijn liedjes om met fraaie arrangementen. Het resultaat is Live Forevermore, een bijzonder muzikaal document dat in afzondering is opgenomen in een oud klooster in Noord-Limburg.

Maurice van Hoek pens expressive country and americana songs that explore friendships, relationships and life on the road. Many songs of this sympathetic songsmiths arose during his travels across America and the whirlwind of emotions and experiences that went along with them. Music that meditates on the inception and release of young love, to situations in which existence imposes itself on you and the way you end up responding to those circumstances.

Five months after his return, Van Hoek accumulated a collection of musicians who could translate the intent behind his songs from the studio to the stage. With David Gram, Stan Kwaadsteniet, Danny van ’t Hof and Rafael Schwiddessen, he embellished his songs with beautiful arrangements. The result is Live Forevermore, a special musical document conceived in seclusion at an old monastery in northern Limburg.