Matteo Myderwyk

Voor fans van: Joep Beving, Olafur Arnalds, Federico Albanese

Regels zijn er om gebroken te worden. Dat is het motto van Matteo Myderwyk, een muzikaal wonderkind dat blijft componeren zoals een haai moet blijven zwemmen om te overleven. Myderwyk’s helden heten weliswaar Bach, Liszt en Messaien, deze enfant terrible van neoklassieke composities is niet bepaald geïnteresseerd om de tradities van klassieke muziek hoog te houden. Integendeel zelfs. Myderwyk past liever een soort freejazzmentaliteit toe door te putten uit het moment, het onderbewustzijn.

Hoewel de piano het fundament legt voor zijn werk is het instrument vooral een uitgaanspunt om andere contreien nader te onderzoeken. Op zijn nieuwe dubbelaar Parabel, uit op 1 mei bij Excelsior Recordings, verzoent Myderwyk het organische en elektronische op ongehoorde wijze. Op de A-kant zijn de nummers gecomponeerd met slechts piano en op de B-kant hoor je de elektronische varianten. Het is bijna alsof je twee identieke foto’s van dezelfde plek uit diverse perioden bekijkt, een oude en een futuristische.

Binnen de unieke setting van Kantine Walhalla gaat Myderwyk ons verbazen en verwonderen met zijn geestdriftige invalshoek en wonderbaarlijke “bezinningsmuziek”.

Rotown Tipt: Fabrizio Paterlini, COMA, Odd Couple


Rotown WhatsApp
Blijf op de hoogte van alle nieuwe Rotown shows dankzij WhatsApp. Stuur een WhatsApp-bericht naar 06 15 60 03 90 met ‘ALLE SHOWS aan’ of klik hier vanaf je telefoon. Meer info.

Rotterdam Concert Buddies

Zie jij ook al die mooie shows voorbij komen? Geen idee met wie je er naartoe moet, en geen zin om alleen te gaan? Kijk niet verder! In Rotterdam Concert Buddies op Facebook kun je op zoek naar een maatje dat samen met jou een biertje drinkt bij een concert in Rotterdam! Plaats een oproep, smeed plannen met andere leden en leer nieuwe muziek kennen. Kan niet beter, toch?

Rules are meant to be broken. That is the maxim of Mr. Matteo Myderwyk, a musical prodigy who continues to compose like a shark continues to keep swimming to survive. Myderwyk’s heroes are called Bach, Liszt and Messaien,  though this enfant terrible of neoclassical compositions is not exactly interested in upholding the traditions of classical music. On the contrary: Myderwyk prefers to apply a kind of free jazz mentality by drawing on the moment, the subconscious mind.

Although the piano lays the foundation for his work, the instrument symbolizes, above all, a point of departure for further investigation of other areas. On his new double album Parabel, released on May 1 via Excelsior Recordings, Myderwyk reconciles the organic with the electronic in an unheard-of fashion. On the record’s A-side the songs are composed with only piano and on the B-side you can hear the electronic deviations. It’s almost as if you are looking at two identical photos of the same place from different time periods, one old and one futuristic.

Within the unique setting of Kantine Walhalla, Myderwyk will surprise and amaze us all with his enthusiastic approach and wonderful “reflection music”.

Rotown Recommends: Fabrizio Paterlini, COMA, Odd Couple