Lydia Ainsworth

Son Lux, Bat For Lashes, Julia Holter, M83

De impressionistische barokpop van Lydia Ainsworth roept beelden op van een grandioos futuristisch metropool. Net als bijvoorbeeld Son Lux, Björk en Anthony Gonzalez (M83) vangt Ainsworth de perfecte synthese tussen pop, klassiek en elektronische muziek. Toekomstmuziek die sterke visuele prikkels oproept: niet voor niets componeert Ainsworth regelmatig voor films. Verbeeldingskracht zit in de familie: haar oma is schilder, haar moeder bouwde sets voor kindershows (waaronder die van Fraggle Rock) en haar zus regisseert videoclips.

Om Jimi Hendrix even te parafraseren: je hebt een brede fantasie nodig om je dagelijkse realiteit goed te begrijpen. Dat is precies het uitgaanspunt van Ainsworth bij het maken van haar nieuwste album Day Of The Afterglow. De extremen worden verder opgezocht dan bij voorganger Right From Real: de intiemste emoties komen met een panoramisch instrumentarium tot uiting. Van de diepste bodem tot aan de hoogste bergtop, Lydia Ainsworth’s muziek schept een surrealistische wereld waar geen instagramfilter aan kan tippen.

Lydia Ainsworth composes impressionistic pop that conjures up images of a grandiose futuristic metropolis. Akin to Son Lux, Bjork and Anthony Gonzalez (M83) Ainsworth captures the perfect synthesis between pop, classical and electronic music.  Sounds that evoke strong visual stimuli: it’s not surprising that Ainsworth regularly composes for films. Imagination runs wild in the family: her grandmother is a painter, her mother built sets for children’s shows (including those from Fraggle Rock) and her sister directs video clips.

To paraphrase Jimi Hendrix: You need broad imagination to understand your daily reality. That is exactly the point of emphasis for Ainsworth in the making of her forthcoming album Day Of The Afterglow. The extremes are further stretched than on predecessor Right From Real: intimate emotions are reflected with panoramic instrumentation. From the deepest bottom up to the highest peak, Lydia Ainsworth’s music creates a vast and surreal world that no instagram-filter can match.


#NEW Zaterdag 3 juni komt Lydia Ainsworth met haar impressionistische barokpop naar V11! De perfecte synthese tussen...

Geplaatst door Rotown Rotterdam op dinsdag 14 maart 2017