Lenya

Beirut, Laura Gibson, Angus & Julia Stone

“Loneliness is the worst thing in the world”, zong Roy Orbison ooit met zijn gepatenteerde snik. Dat hoeft niet per se te gelden als universele waarheid. Neem bijvoorbeeld The Hatch, het indrukwekkende debuutalbum van Lenya, dat komende maand verschijnt. Songwriter/muzikant Julia Reinhold bezingt afzondering als een veilig toevluchtsoord: een stille plek waar die innerlijke stem, zonder belemmering van de buitenwereld, de ziel weerspiegelt.

The Hatch is een plaat vol indringende spanningsbogen, muziek die aarzelend door het duister tast en sporadisch vat krijgt op een wonderschone melodie. Een van de sleutelfiguren op het album is Jakob Sigmond, die we kennen als de broer en vast bandlid van Blaudzun.

De sprankelende folk van Nick Drake en de barokke mystiek van Nick Cave kun je beiden als toetsstenen van Lenya beschouwen. Reinhold is evenzeer gecharmeerd van David Bowie en Fiona Apple, invloeden die allemaal verwerkt worden tot iets eigenzinnigs. De V11 is vanavond het toneel van ijzingwekkend mooie muziek.

“Loneliness is the worst thing in the world”, Roy Orbison once sang with his patented sob. This however, shouldn’t necessarily be regarded as a universal truth. Take for example The Hatch, the impressive debut of Lenya, which is to be released next month. Songwriter / musician Julia Reinhold sings about isolation seclusion: not as something desolate and cold, but as this warm sanctuary, a quiet place where that inner voice, without interference from the outside world, reflects upon the soul.

The Hatch is an album full of poignant tension shifts, music that hesitantly feels its way through the darkness and sporadically takes hold of a beautiful melody. One of the key figures on the album is Jakob Sigmond, whom we know as the brother and permanent member of Blaudzun.

The sparkling folk of Nick Drake and the Baroque mysticism of Nick Cave can both be regarded as touchstones for Lenya. Reinhold is equally enamored of David Bowie and Fiona Apple, influences that are all processed into something unique. The V11 is a site tonight for some chillingly beautiful music.