Left of the Dial

Met o.a. Canshaker Pi, Any Other & Paul Cherry
Gloednieuw showcasefestival in Rotterdam

Op vrijdag 19 & zaterdag 20 oktober vindt er een gloednieuw showcasefestival plaats in Rotterdam genaamd Left of the Dial! De naam – vernoemd naar een nummer van The Replacements – verraadt het eigenlijk al: het festival biedt een spannende dwarsdoorsnede van de beste (post)punk, garage, shoegaze en noiserock van dit moment. Minimaal 30 bands, verdeeld over 5 locaties, zullen in het weekend te bewonderen zijn.

Passe-Partout: €35
Combi-ticket: €75

Wil je tijdens het festival in Rotterdam blijven slapen? We hebben een speciale combideal voor je! Voor maar €75 krijg je een passe-partout én een bed voor twee nachten op een heuse Left of the Dial-slaapzaal in Hostel Ani & Haakien. Bij binnenkomst in het hostel kun je direct je festival bandje ophalen bij de receptie van Hostel Ani & Haakien. Zo kun je je volledig focussen op de time-table van Left of the Dial!

De eerste 8 namen (meer namen volgen):
Bad Breeding (UK). Bad Breeding uit het Engelse Stevenage (vlakbij Londen) is een meedogenloze harde punkrockband met teksten die bijtend gezongen worden door frontman Christopher Dodd. De band heeft slechts anderhalve minuut nodig om je wereld even op z’n kop te zetten en je oren het leven zuur te maken; maar oh, wat is dat stiekem toch heerlijk. HomepageFacebook

Jo Passed (CA). De missing link tussen de surrealistische wereld van Can en The Beatles’ meer psychedelische jaren: dat is slechts een tot de verbeelding sprekende beschrijving van de Canadese band Jo Passed. Jo Hirabayashi, het creatieve brein, mediteert bij debuutplaat Their Prime op het verval en de gentrificatie in thuisstad Vancouver, de strijd tussen mens en natuur en rijke privilege. Het is een grillige plaat geworden vol spannende experimentele stukken, maar ook uitstekende puntige liedjes. FacebookTwitterInstagram

Die Nerven (DE). Noiserockband Die Nerven wil ontregelen, agiteren en verwarren tot iedereen volledig in beslag wordt genomen door gestoorde denkwereld van dit trio. Beschouw Die Nerven het Duitslands antwoord op andere makers van dergelijke herrie, The Jesus Lizard, Big Ups en Brainiac, een band die op dezelfde manier zowel schepper als slachtoffer is van diens demente eigenaardigheden. HomepageFacebook –  Instagram

Any Other (IT). Het Italiaanse Any Other heeft met Silently. Quietly. Going Away zowat een perfecte indie-popplaat afgeleverd, vol met grillige gitaarlijnen, expressieve zang van Adele en gelaagde backing-vocals van de rest van de band. Stilistisch gezien doet het erg denken aan bands als Modest Mouse, Hop Along en Pavement, en dat klinkt natuurlijk voor echte puristen als muziek in de oren. FacebookTwitterInstagram

Canshaker Pi. Voor het schrijven van tweede LP Naughty Naughty Violence had Canshaker Pi in feite twee even aantrekkelijke opties: een plaat maken die slechts één van hun vele sterke punten benadrukte, of… Nou, wie de titel van de plaat ten harte neemt, weet dat dát geen optie was. Binnen de traditie van grillige geesten als Sonic Youth, Parquet Courts, (vroegere) Flaming Lips en Guided By Voices, omarmt Canshaker Pi de chaos en raar-factor nog ijveriger dan voorheen. HomepageFacebookTwitterInstagram

Paul Cherry (US). Als geestverwant van Alex Cameron en Father John Misty laat producer/songwriter Paul Cherewick op debuut Flavour een kleurrijk sausje van sleazy synthpop en classic rock horen. Heerlijk fout natuurlijk, maar in de huid van decadente rockster Paul Cherry ontrafelt hij op sluwe wijze de feilbare menselijke kant die onder de oppervlakte van teveel seks, drugs en rock & roll borrelt. HomepageFacebookTwitterInstagram

Bull (UK). Bull maakt een straffe kruisbestuiving van catchy Britpop en speels rond meanderende indie, ergens in het verlengde van Happyness. De naam doet een beukende bende vermoeden, maar Bull speelt haar liedjes liever teder en gevoelsmatig, waardoor de weerbarstige koortjes en gitaarlijntjes des te oprechter tot uiting komen. De band raakte in Engeland bevriend met Canshaker Pi, waardoor ze producer Remko Schouten konden strikken voor het komende album, dat nog dit jaar moet gaan verschijnen. FacebookTwitterInstagram

Lagüna (BE). Het Vlaamse Lagüna maakt post-punk, alleen niet van het nihilistische schurende soort. Eerder hypnotiserend, dromerig en ja, best wel romantisch van aard. Denk aan een hedendaagse broertje van Joy Division, Echo & The Bunnymen en Bauhaus: de duistere zang dwaalt in een maalstroom van synth en gitaar, die in elkaar verstrengelen als twee onafscheidelijke minnaars. Facebook – Instagram

On Friday 19 & Saturday 20 October a brand new showcase festival will take place in Rotterdam called Left of the Dial! It being named after a song from The Replacements betrays it’s ambition: Left of the Dial offers an exciting cross-section of the best (post) punk, garage, shoegaze and noise rock of this moment. At least 30 bands, spread over 5 locations, will be performing during the weekend.

Passe-Partout: €35
Combi-ticket: €75

Do you want to stay over in Rotterdam during the festival? We have a special combination deal for you! For only € 75 you get a passe-partout and a bed for two nights on a real Left of the Dial-dormitory at Hostel Ani & Haakien. Upon entering the hostel. you can immediately pick up your festival wristband at the reception of Hostel Ani & Haakien. This way you can fully focus on the time-table of Left of the Dial!

Bad Breeding (UK). Hailing from the English Stevenage (near London), Bad Breeding is a ruthless hard punk rock band spearheaded by this acidic wit of frontman Christopher Dodd. This bunch only needs a minute and a half to turn your world upside down and make your ears bleed; but my goodness, what a glorious display of sonic pandemonium. HomepageFacebook

Jo Passed (CA). The missing link between the surrealist world of Can and The Beatles’ more psychedelic years: that is just one description of Canuck band Jo Passed. Jo Hirabayashi, the group’s creative centrepoint, meditates on the debut album Their Prime on the decline and gentrification in home city Vancouver, the battle between man and nature and the fallacy of rich privilege. Despite these seemingly dour subject, the record’s a whimsical album embracing both daredevil experimentalism and nifty popcraft. FacebookTwitterInstagram

Die Nerven (DE). Noise rock trio Die Nerven wants to disrupt, agitate and confuse until everyone becomes completely spellbound by the group’s disturbed madness. Consider Die Nerven the German answer to other makers of demented noise, such as The Jesus Lizard, Big Ups and Brainiac: a band both instigator and victim of its own peculiarities. HomepageFacebook –  Instagram

Any Other (IT). With Silently. Quietly. Going Away, Italian group Any Other delivered a perfect indie-pop album, full of whimsical guitar lines, expressive vocals by Adele and layered backing vocals from the rest of the band. Stylistically very reminiscent of bands like Modest Mouse, Hop Along, LVL UP and Pavement, and to the real purists out there, that must sound like music to the ears. FacebookTwitterInstagram

Canshaker Pi. Writing second LP Naughty Naughty Violence, Canshaker Pi actually had two equally attractive options: making a record that emphasized only one of their many strengths, or … Well, anyone who takes the title of the album seriously knows that this is not option. Within the tradition of likewise capricious spirits Sonic Youth, Parquet Courts and Guided By Voices, Canshaker Pi embraces the chaos and weird factor even more diligently than before. HomepageFacebookTwitterInstagram

Paul Cherry (US). As a kindred spirit of Alex Cameron and Father John Misty, producer / songwriter Paul Cherewick conjures a colorful mix of sleazy synthpop and classic rock on his debut Flavor. Call it cheesy if you dare, but in the skin of decadent rock star Paul Cherry, he cautiously unravels the fallible human side that bubbles below the surface of too much sex, drugs and rock & roll. HomepageFacebookTwitterInstagram

Bull (UK). Bull makes a strong cross-pollination of catchy Britpop and playfull indie, similar to fellow countrymen Happyness. The name, however suggests a powerhouse, but  don’t be fooled: Bull prefers to play their songs in tender tiptoeing fashion, allowing the unruly vocals and guitar lines to hit their mark The band became friends with Canshaker Pi in England, enlisting producer Remko Schouten for their upcoming album, which is due to be released this year. FacebookTwitterInstagram

Lagüna (BE). The Flemish band Lagüna makes post-punk, but not of the nihilistic and abrasive kind. Their sound is more hypnotic, phantasmagorical and yes, quite romantic in nature. Imagine a contemporary brother of Joy Division, Echo & The Bunnymen and Bauhaus: the dark vocals wander in a maelstrom of synth and guitars, intertwining like two inseparable lovers. Facebook – Instagram