Joshua Hyslop

Damien Rice, Ryan Adams, William Fitzsimmons

Aanvankelijk klinken de loepzuivere countryfolkliedjes van Joshua Hyslop zalvend en lichtvoetig, maar onder de oppervlakte siddert een grillige ziel. Zo is zijn eerste album direct geïnspireerd op een bijna dood-ervaring in India. Zijn muziek behandelt vaak zware thema’s als klimaatverandering, dakloosheid en het twijfelen aan God. De jonge Canadese liedjesknutselaar belichaamt dus precies het tegenovergestelde van het principe what you see is what you get.

Hyslop doet dingen het liefst nét een klein beetje anders dan de gemiddelde singer-songwriter. Zijn ‘grote wereldtournee’ bestond louter uit huiskamerconcerten en hij rijdt graag in een caravan rond waarin hij pop-up shows verzorgt. Simpel gezegd, Hyslop is liever niet ‘die man op een podium’, maar ziet zijn muziek als middel om interacties met de wereld aan te gaan en om de pittige vraagstukken des levens aan te wenden. Hyslop heeft vanavond in V11 waarschijnlijk wel meer verrassingen voor de bezoeker in petto, denken wij zo.

At first glance, Joshua Hyslop’s pristine country folk ballads evoke a soothing, ephemeral air. But make no mistake, beneath that low-key veneer lies a brooding soul. For one, Hyslop’s first album was directly inspired by a near-death experience in India. His songs tackle a wide variety of subject matter, from climate change to homelessness, as well as his relationship to God. As you can probably tell, the young Canadian is pretty much the antithesis of “what you see is what you get”.

Hyslop goes about writing and performing just that little bit differently from your average singer-songwriter. His world tour entailed playing exclusively at people’s residences. He drives around a caravan to perform pop-up shows, wherever and whenever he can. Moreover, Hyslop doesn’t really consider music something for a stage, but an emotional vehicle that helps him interact with the world. Expect plenty more surprises during Hyslop’s performance tonight at Light Vessel 11.


#NEW De jonge Canadese liedjesknutselaar Joshua Hyslop zal op 16 maart het publiek in V11 komen veroveren met zijn...

Posted by Rotown Rotterdam on Tuesday, December 15, 2015