DeLange

MIDDAGSHOW OP 2E PAASDAG
Voor fans van: Chilly Gonzales, Joep Beving, Ludovico Einaudi

De Nederlandse neo-klassieke pianist en componist DeLange komt op Tweede Paasdag naar Rotterdam om de muziek van zijn nieuwe album Contemplations ~ Opus I te presenteren.  Ook zal hij de favoriete stukken van zijn debuutalbum Images ten gehore brengen.

Geboren en getogen in een muzikaal gezin raakte Frank DeLange al snel vertrouwd met het geluid van grote componisten uit het vroegmoderne tijdperk. Tijdens zijn jeugd speelden zijn ouders eindeloos opnames van Chopin, Rachmaninoff, Satie en Debussy en introduceerden zo de jonge Frank in de wereld van de romantiek. Hij voltooide zijn klassieke conservatoriumopleiding en begon te werken als pianist die schreef voor andere artiesten, en hen begeleidde.

De drang om zijn emoties van een vol en intens leven vast te leggen bracht hem ertoe te werken aan zijn eigen repertoire. DeLange moest 46 worden voordat hij voelde dat zijn evolutie als pianist, componist èn mens op zijn hoogtepunt was. Hij begon met het schrijven, produceren en opnemen van zijn eerste album, arrangementen gegrond in een kenmerkende eigen neo-romantische stijl. Zijn werk is enorm melodieus, enigszins metrisch en vooral bedoeld om te spelen met ‘feather-touch,’ een uitdrukking die Frank graag gebruikt als het gaat om de dynamiek van zijn muziek.

Voor de opnames van zijn nieuwe album Contemplations ~ Opus I wendde DeLange zich tot zijn Schimmel piano die, na jarenlang in de opslag te hebben gestaan, de perfecte compagnon bleek voor de nieuwe werken. Daar waar zijn debuutalbum Images als hoofdthema’s liefde, verlies en hoop had, gaat het nieuwe album over de transitie naar een nieuwe fase in het leven. Een tijd om met weemoed terug te kijken op het verleden, zonder ernaar terug te verlangen. DeLange hield een dagboek bij in de vorm van muzikale fragmenten die de emoties van dat moment vingen, zijn eigen ‘contemplations’ om zo keuzes te kunnen overpeinzen en om ruimte te geven aan gevoelens en herinneringen.

Dit concert wordt georganiseerd door Rotown en LantarenVenster en heeft uitsluitend zitplaatsen.


Rotown WhatsApp
Blijf op de hoogte van alle nieuwe Rotown shows dankzij WhatsApp. Stuur een WhatsApp-bericht naar 06 15 60 03 90 met ‘ALLE SHOWS aan’ of klik hier vanaf je telefoon. Meer info.

Rotterdam Concert Buddies

Zie jij ook al die mooie shows voorbij komen? Geen idee met wie je er naartoe moet, en geen zin om alleen te gaan? Kijk niet verder! In Rotterdam Concert Buddies op Facebook kun je op zoek naar een maatje dat samen met jou een biertje drinkt bij een concert in Rotterdam! Plaats een oproep, smeed plannen met andere leden en leer nieuwe muziek kennen. Kan niet beter, toch?

Ticketswap
Let op! Koop je kaarten alleen via het officiële verkooppunt: Rotown (Stager) en betaal nooit meer dan de officiële ticketprijs. Mocht een show uitverkocht zijn, probeer het dan via Ticketswap. Ticketswap gebruikt Secure Swap waarmee het oude ticket van een verkoper ongeldig wordt gemaakt en een geheel nieuw ticket naar de koper wordt gestuurd. Bovendien ben je zo verzekerd van een eerlijke prijs. Rotown werkt samen met Ticketswap en dit is de enige aller veiligste manier om tickets van iemand over te nemen.

The Dutch neo-classical pianist and composer DeLange will come to Rotterdam on Easter to present the material from his new album Contemplations ~ Opus I. He will also perform favorite pieces from his debut album Images.

Born and raised in a musical family, Frank DeLange quickly became familiar with the sound of the great composers of the early modern era. During his childhood, his parents played endless recordings of Chopin, Rachmaninoff, Satie, and Debussy, introducing the young Frank to the world of romanticism. He completed his classical conservatory training and started working as a pianist writing for and accompanying other artists.

The urge to capture the emotions of a full and intense life led him to work on his own repertoire. DeLange had to turn 46 before he felt that his evolution as a pianist, composer, and human being was at its peak. He began writing, producing, and recording his first album, arrangements grounded in a distinctive neo-romantic style all of his own. His work is extremely melodic, somewhat metrical, and primarily intended to be played with “feather-touch,” an expression Frank likes to use when it comes to the dynamics of his music.

For the recording of his new album Contemplations ~ Opus I, DeLange turned to his Schimmel piano, which, after years of storage, proved to be the perfect companion for the new works. While his debut album Images had love, loss, and hope as main themes, the new album is about the transition to a new phase in life. A time to look back on the past with nostalgia, without longing for it. DeLange kept a diary in the form of musical fragments that captured the emotions of that moment, his own ‘contemplations’ in order to reflect on choices and to give space to feelings and memories.

This concert is organized by Rotown and LantarenVenster and is seated only.