De Jeugd van Tegenwoordig

Support: Cartiez
Klinkt als: Populaire hiphopformatie terug in Annabel

De Jeugd van Tegenwoordig keert terug naar Annabel. Ze zijn inmiddels de dertig gepasseerd, maar zoals men zegt, boys will be boys. En De Jeugd blijft dus De Jeugd. De humoristische, slimme dictie van Vjèze Fur, Willie Wartaal en Faberyayo en de onmiskenbare beats van Bas Bron zijn dertien jaar na Watskeburt!? immer een begrip in de Lage Landen.

Als vaandeldragers van de jeugdcultuur ontwikkelde De Jeugd zich als deel van het Nederlandse erfgoed: ‘watskeburt’ is opgenomen in het Prisma woordenboek. De hits en legendarische shows spreken voor zichzelf. Na het laatste album Manon, een plechtige ode aan de vrouw, is het slechts gissen wat De Jeugd nog verder aan De Formule kan toevoegen. Dat het moddervet wordt, staat gelukkig wel gewoon vast.

Deze show wordt gepresenteerd door Annabel, Motel Mozaique Concerts en Rotown.

De Jeugd Van Tegenwoordig return to Annabel. The Dutch hip hop greats still remain boys at heart, even ten years down the line. The humorous, clever dictation of Vjèze Fur, Willie Wartaal and Faberyayo, plus, of course, the undeniably infectious beats of Bas Bron, are simply iconic here in The Netherlands.

As vanguards in youth culture, De Jeugd have become a part of Dutch heritage: ‘Watskeburt’ is actually included in the Prisma Dutch dictionary. The many hits and legendary shows speak for themselves. After the last album Manon, a charming ode to women, you can only guess what they can add to their Formule. It’ll be quite the soiree, no matter what.

This show is presented by Annabel, Motel Mozaique Concerts and Rotown.