Clean Pete

Klinkt als: The Kik, Spinvis, Lucky Fonz III

Clean Pete blonk voorheen uit met verhalende Nederlandstalige liedjes, opgeschikt met meerstemmige zang, cello en akoestische gitaar. De gezusters Van Wijnhoven maken bij het nieuwe materiaal echter een bijzondere omslag. Het duo wordt nu bijgestaan door een sterke, fel rockende ritmesectie. Op komende plaat Afblijven pronkt Clean Pete voor het eerst met een vol bandgeluid: een swingende mengelmoes van surf, doo wop en West Coast pop. 

Het door Anne Soldaat geproduceerde prachtdebuut Al Zeg Ik Het Zelf en opvolger Aan Het Licht zitten vol spitsvondige kwinkslagen, alledaagse reflecties en aangrijpende ontboezemingen. In zowel woord als klank leunen Loes en Renée op de kracht van pure eenvoud. Tussen de regels door creëert Clean Pete echter een indrukwekkende diepgang. Nu dus met een fikse energiestoot: ja, er mag vanavond gedanst worden!

Clean Pete first appeared with narrative Dutch-language songs, performed with multi-layered vocals, cello and acoustic guitar. However, the Van Wijnhoven sisters tilt their proven blueprint to more high-octane levels on their latest material. The duo is now backed by a potent rocking rhythm section. With next album Afblijven, Clean Pete jumps out of the woodwork with a full-fledged backing band, juxtaposing their poetry with a swingin’ blend of surf, doo wop and West Coast pop.

Clean Pete’s magnificent previous two albums, both produced by Anne Soldaat, articulate everyday reflections and intrusive emotions from surprising and charming vantage points. In both word and sound, Loes and Renée lean on the power of pure simplicity. Between the lines, Clean Pete’s songs achieve an impressive depth. Now performed with a significant energy boost: yes, you can dance tonight!