Claw Boys Claw

Voor fans van: Nick Cave, Iceage, Jon Spencer Blues Explosion

Claw Boys Claw is onsterfelijk. Als een onguur, duivels wezen klauwt de band rondom Peter te Bos zich keer op keer uit de diepste spelonken van de hel. Het dampende vagevuur suddert voort op nieuwste single The Stone Trembles, het eerste nummer dat op Excelsior verschijnt.

De fundamenten van Claw Boys Claw zijn voor de geïnitieerde bijna vier decennia lang bekend: doordringende gitaren met een bluesy randje, drums zo scherp als de lemmet van een dolk en natuurlijk de theatrale donderpreken van Te Bos, de vaderlandse opperpriester van de punkrock.

Een show van Claw Boys Claw gaat puur om het ontregelen, het scheppen van chaos en de viering van het alternatieve, onderbelichte geluid. Een sacrale oerkracht pur sang die onmogelijk in banen te leiden valt. Zien is beleven!

Stond eerder gepland voor • 27 november 2021 • Huidige kaarten blijven vanzelfsprekend geldig. Voor vragen mail naar tickets@rotown.nl.

Claw Boys Claw are, in fact, immortal. Like a devilish creature on the prowl, the band led by Peter te Bos claws itself out of the deepest caverns of hell time and time again. This resurgence continues on the latest single The Stone Trembles, the first track to be released on Excelsior.

The foundations of Claw Boys Claw are known to the initiates after almost four decades of creating havoc on stage: piercing guitars with a bluesy edge, drums as sharp as the blade of a dagger, and of course the warped theatrics of Te Bos, the high priest of Dutch punk rock.

A Claw Boys Claw show is purely about disruption, creating chaos, and celebrating the alternative voices on the fringes. A sacred primal force pur sang that is impossible to manage. Seeing is experiencing!