Chastity Belt

Pixies, Liz Phair, Cherry Glazerr, Tacocat

Met titels als Giant Vagina en Pussy Weed Beer lijkt Chastity Belt aanvankelijk zo’n typisch lollig rammelpunkbandje. Goed, okay, dat is gewoon voor 100 procent waar: weinig bands stralen zoveel puur spelplezier uit als deze vier dames. De humor van Chastity Belt is echter niet willekeurig, maar een scherpzinnige manier om culturele kwesties en feministische thema’s aan te stippen. Zware thema’s als alcoholisme (IDC) stopt de band in een luchtig jasje, terwijl een song als Cool Slut juist de vrouwelijke seksualiteit op de meest brutale en eerlijke manier botviert.

Het is makkelijk om Chastity Belt als ironisch of potsierlijk te bestempelen, maar als je goed luistert hoor je een band die elke woord en noot meent. Toch verpakken de meiden het in de heerlijk losjes gespeelde poppunkliedjes, waardoor de liedjes nergens te zwaar in de maag vallen en de materie makkelijk te verteren is. Bijzonder bandje dus, dit Chastity Belt. Weinig bands versmelten charmante humor, brute waarheden en pure chaos op zo’n vermakelijke wijze. Ga ze zien!

With titles like Giant Vagina and Pussy Weed Beer, you’d think Chastity Belt are a typically happy-go-lucky jolly jangle pop affair. Well, okay, that’s actually100 percent true: few bands emit so much zest and zeal on stage as these four ladies. Chastity Belt’s humor is not random, but an astute way to highlight cultural issues and feminist themes. Even heavy themes like alcoholism (IDC) are performed in deliciously droll deadpan, whereas Cool Slut indulges in female sexuality in the most brutal and honest way.

It is easy to label Chastity Belt ironic or grotesque, but above all they’re a deceptive bunch. But at their very core, make no mistake, you can hear a band that believes in every word and note. Chastity Belt’s candid honesty is underpinned by their gleaming pop punk levity, allowing the listener to easily digest even the most complex of sentiments.  Few bands merge charming humor, brutal truths and overall chaos in such entertaining fashion. Go see them!