45ACIDBABIES

Support: FOES
Sleigh Bells, Metric, The Naked And Famous, MGMT

45ACIDBABIES omschrijft haar optredens als volgt: het podium verandert in een klaslokaal dat is overgenomen door vier rellende pubers. Inderdaad, de schizoïde electrofunk/indiepunk van deze jonge Utrechtse band is verschrikkelijk catchy, een tikkeltje fout en bovenal too cool for school. De band stoeit met vreemde geluiden als een kat met een bal garen: omlaag gepitchte vocalen, valse VHS gitaren en zeurende synths scheppen een wonderbaarlijk geheel.

Tijdens de Popronde bewees 45ACIDBABIES zich als een van de grote uitschieters. De band heeft onlangs mogen openen voor bands zo uiteenlopend als My Baby, John Coffey en SKIP&DIE, wat eens te meer aangeeft dat dit zootje zich niet laat inkaderen. 45ACIDBABIES is het muzikale antwoord op zo’n vreemde combinatie broodbeleg die verrassend lekker smaakt. Vanavond in de V11 op eigen kracht!

 

45ACIDBABIES describes its performances as follows: the stage turns into a classroom  raided by four rioting teenagers. Indeed, the schizoid electro funk / indie punk of this spunky Utrecht band is awfully catchy, a little strange and, above all, too cool for school. The band plays with strange noises like a cat with a ball of yarn: Down pitched vocals, guitars and false VHS nagging synths create a wondrous pocket universe.

Last year, 45ACIDBABIES proved itself as one of the major newcomer. The band has recently opened for bands as diverse as My Baby, John Coffey and SKIP & DIE, which once again indicates this mess does not get pigeonholed easily. 45ACIDBABIES is kind of like  the musical answer to that strange combination of toppings that tastes surprisingly good.